Курс обучения: Микротоки. Теория и Практика. Протоколы процедур за 2022 г.